Certifikat

Intertec

Certifikat på att Tillmans Charkuteri AB har granskats av Intertek Certification AB och är i överens-stämmelse med kraven enligt IP Livsmedel.

Vi uppfyller produktionsreglerna för IP Livsmedel enligt kraven i standarden med omfattning: Produktion, försäljning och distribution av styckat kött, charkuteri produkter samt färdiglagad mat

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB

Certifikat på att Tillmans Charkuteri AB är ansluten till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.